Did you know

‮ .tenretni eht ffo yats dna ,emoh yatS ?gniraews eldnah t'naC .ysnap ekalfwons gnikcuf uoy ,kcid gnikcuf a tae oG .uoy etips ot tsuj ti od ll'yeht neht dna wohyna yaw a dnif ll'yeht ,gniraews morf elpoep potS ?flesruoy kcuf og nac uoy taht

1 year ago

Be the first to comment!